Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Join Now
Cyber Bullying
Bạo lực trên mạng
Tháng 6 27, 2019
1824
RESPONSES
86%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
29%
436
71%
1087
1
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của bạo lực hay bắt nạt trên mạng chưa?
1824 responded out of 2117 polled
2
Bạn đã gặp trường hợp nào sau đây?
201 responded out of 385 polled
3
Theo bạn bạo lực giữa thanh thiếu niên thường xảy ra nhiều nhất ở đâu trong thế giới mạng?
1558 responded out of 1723 polled
4
Bằng cách nào?
1080 responded out of 1150 polled
5
Bạn đã từng nghe nói đến các nhóm thành viên online (nhóm đóng) trong trường học, nơi mà thanh thiếu niên chia sẻ thông tin về các thanh thiếu niên khác để bắt nạt họ?
1587 responded out of 1615 polled
6
Bạn đã từng dùng nền tảng mạng xã hội nào để quấy rối hay bắt nạt người khác chưa?
1580 responded out of 1587 polled
7
Bạn đã bao giờ không đến trường vì bạn bị các bạn học bắt nạt ở trên mạng?
1569 responded out of 1580 polled
8
Ở nước mình, có đường dây trợ giúp hoặc dịch vụ nào bạn có thể liên hệ nếu bạn là nạn nhân của việc bắt nạt hay bạo lực trên mạng không?
1553 responded out of 1569 polled
9
Câu hỏi cuối cùng, bạn nghĩ rằng ai là người nên chịu trách nhiệm phòng chống bạo lực/bắt nạt trực tuyến?
1540 responded out of 1553 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT