CÂU CHUYỆN NỔI BẬT
Hành trình của các nhà sáng chế trẻ
Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Đây là câu chuyện của một kĩ sư trẻ trong lĩnh vực cơ điện tử, là người sáng lập Dự án Thiết bị Phục hồi Chức năng Khớp

CÁC CÂU CHUYỆN MỚI NHẤT

ĐƯỢC LỌC BỞI


INNOVATION
Hành trình của các nhà sáng chế trẻ
Đọc toàn bộ câu chuyện →

CÁC CÂU CHUYỆN ĐÃ LƯU TRỮ

BỘ LỌC

DANH SÁCH