Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Join Now
General
Thành phố thân thiện với trẻ em
Tháng 6 20, 2019
1523
RESPONSES
95%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
28%
387
72%
972
1
Các lãnh đạo và người làm chính sách ở thành phố hoặc cộng đồng của bạn có lắng nghe ý kiến ​​của những người trẻ tuổi không?
1523 responded out of 1608 polled
2
Bạn đã từng bị phân biệt đối xử hay cảm thấy bị tách biệt nơi mình sống không?
1499 responded out of 1523 polled
3
Bạn có đủ thời gian hay là địa điểm để đi chơi với bạn bè không?
1493 responded out of 1499 polled
4
Bạn có muốn dành nhiều thời gian hơn với bố mẹ mình không?
1481 responded out of 1493 polled
5
Điều gì khiến bạn lo lắng nhất ở thành phố của mình?
1469 responded out of 1481 polled
6
Bạn sẽ thay đổi điều gì ở thành phố của bạn?
1158 responded out of 1469 polled
Hãy tham gia vào cộng đồng U-Report trên khắp thế giới cùng U-Report Vietnam.
EXPLORE ENGAGEMENT