Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Reports Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
LATEST OPINION
Thông tin về vắc xin phòng COVID-19
Bạn muốn tìm hiểu những gì 💡?
U-REPORTERS TẠI VIETNAM
12662
PARTNERING WITH 31861612 U-REPORTERS
IN 98 COUNTRIES WORLDWIDE
AGES
Để tham gia U-Report, bạn hãy gửi tin nhắn “thamgia” tới Facebook của U-Report Viet Nam
CÂU CHUYỆN NỔI BẬT
Thanh niên Việt Nam hoạt động về môi trường giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa tại sông Mê Kông
Thanh niên Việt Nam hoạt động về môi trường tham gia giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Mê Kông
XEM THÊM
We are a part of a global platform working to change the lives of young people around the world.
Learn more about how U-Report is empowering and connecting young people to speak out on issues that matter to them.
LEARN MORE
Hãy tham gia vào cộng đồng U-Report trên khắp thế giới cùng U-Report Vietnam.
EXPLORE ENGAGEMENT