Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Reports Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
U-Report là một công cụ giám sát xã hội thông qua tin nhắn khảo sát miễn phí, tạo cơ hội cho sự tham gia của thanh, thiếu niên lên tiếng và giải quyết những vấn đề mà giới trẻ quan tâm. Hãy tích cực tham gia khảo sát của U-Report và cùng chia sẻ với bạn bè mình công cụ này các bạn nhé! Ý kiến của các bạn quan trọng với chúng tôi!
General
Khảo sát về Biến đổi khí hậu - Sự tham gia của thanh thiếu niên
Tháng 6 21, 2021
439
RESPONDERS
5%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
31%
122
69%
277
1
Bạn đã bao giờ nghe về biến đổi khí hậu chưa?
439 responded out of 8422 polled
2
Bạn có trách nhiệm phải đối phó với biến đổi khí hậu không?
404 responded out of 414 polled
3
Bạn có lo lắng về biến đổi khí hậu không?
358 responded out of 363 polled
4
Bạn nghĩ vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu nào đáng lo nhất?
348 responded out of 358 polled
5
Biến đổi khí hậu có phải do con người gây ra không?
414 responded out of 439 polled
6
Những thách thức lớn nhất của giới trẻ trong việc ủng hộ sự dịch chuyển sang nền kinh tế tôn trọng và bảo vệ môi trường là gì?
372 responded out of 404 polled
7
Bạn nghĩ vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu nào đáng lo nhất?
12 responded out of 13 polled
8
Theo bạn thách thức lớn nhất của giới trẻ trong việc ủng hộ sự dịch chuyển sang nền kinh tế tôn trọng và bảo vệ môi trường là gì?
20 responded out of 29 polled
9
Đâu là hành động quan trọng nhất trong việc chiến đấu với biến đổi khí hậu và giảm thiểu sự tàn phá của môi trường đến cộng đồng của bạn?
332 responded out of 347 polled
Hãy tham gia vào cộng đồng U-Report trên khắp thế giới cùng U-Report Vietnam.
EXPLORE ENGAGEMENT