Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Reports Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
U-Report là một công cụ giám sát xã hội thông qua tin nhắn khảo sát miễn phí, tạo cơ hội cho sự tham gia của thanh, thiếu niên lên tiếng và giải quyết những vấn đề mà giới trẻ quan tâm. Hãy tích cực tham gia khảo sát của U-Report và cùng chia sẻ với bạn bè mình công cụ này các bạn nhé! Ý kiến của các bạn quan trọng với chúng tôi!
General
Khảo sát về Luật Thanh niên 2020
Tháng 7 24, 2021
450
RESPONDERS
5%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
28%
101
72%
255
1
Bạn đã từng nghe đến Luật Thanh niên chưa?
450 responded out of 8468 polled
2
Bạn đánh giá kiến thức của bản thân về Luật Thanh niên ở mức nào?
364 responded out of 379 polled
3
Bạn đã từng được tham vấn, hỏi ý kiến về những nội dung liên quan đến thanh niên như dưới đây chưa?
281 responded out of 327 polled
4
Bạn có nghĩ rằng Luật Thanh niên quan trọng đối với bạn không?
363 responded out of 365 polled
5
Bạn có nghĩ rằng bạn đang nhận được đủ thông tin và/hoặc các cập nhật về Luật Thanh niên 2020 thông qua các kênh truyền thông không?
275 responded out of 282 polled
6
Các chính sách trong Luật Thanh niên 2020 đã bao gồm tất cả các đối tượng thanh niên chưa?
348 responded out of 363 polled
7
Tiếng nói và hành động của mình có tác động đến việc ra quyết định của các chính sách và chiến lược về thanh niên không?
268 responded out of 276 polled
8
Bạn có gợi ý nào để Luật Thanh niên mang tính bao trùm hơn và được thực hiện tốt hơn không?
244 responded out of 348 polled
9
Nên có những hình thức/hỗ trợ nào nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong công tác thực hiện Luật Thanh niên 2020?
194 responded out of 269 polled
Hãy tham gia vào cộng đồng U-Report trên khắp thế giới cùng U-Report Vietnam.
EXPLORE ENGAGEMENT