Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Join Now
School bullying
Bạn biết gì về tình trạng bắt nạt tại trường học?
Tháng 2 24, 2018
731
RESPONSES
71%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
24%
157
76%
500
1
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
731 responded out of 1036 polled
2
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
705 responded out of 731 polled
3
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
694 responded out of 705 polled
4
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?
685 responded out of 694 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT