Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Join Now
School bullying
Bắt nạt tại trường học - Bạn đã từng trải qua?
Tháng 2 5, 2018
743
RESPONSES
77%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
26%
175
74%
501
1
Ở trường, bạn đã bao giờ bị các bạn khác bắt nạt chưa?
743 responded out of 963 polled
2
Trong số các hành vi bắt nạt học đường sau, hành vi nào là phổ biến nhất?
715 responded out of 743 polled
3
Theo bạn bắt nạt học đường có chấp nhận được không?
705 responded out of 715 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT