GENERAL
Thành phố thân thiện với trẻ em
6 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
95% tỷ lệ phản hồi
1523 phản hồi trong tổng số 1608 đã khảo sát
Tháng 6 20. 2019
Các lãnh đạo và người làm chính sách ở thành phố hoặc cộng đồng của bạn có lắng nghe ý kiến ​​của những người trẻ tuổi không?
Tháng 6 20. 2019
Bạn đã từng bị phân biệt đối xử hay cảm thấy bị tách biệt nơi mình sống không?
Tháng 6 20. 2019
Bạn có đủ thời gian hay là địa điểm để đi chơi với bạn bè không?
Tháng 6 20. 2019
Bạn có muốn dành nhiều thời gian hơn với bố mẹ mình không?
Tháng 6 20. 2019
Điều gì khiến bạn lo lắng nhất ở thành phố của mình?
Tháng 6 20. 2019
Bạn sẽ thay đổi điều gì ở thành phố của bạn?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 6 20. 2019
Các lãnh đạo và người làm chính sách ở thành phố hoặc cộng đồng của bạn có lắng nghe ý kiến ​​của những người trẻ tuổi không?
1523đã phản hồi trong số 1608đã khảo sát
Nữ
66%
Yes
 
Yes
34%
No
 
No

Nam
60%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No
0-14
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

15-19
64%
Yes
 
Yes
36%
No
 
No

20-24
41%
Yes
 
Yes
59%
No
 
No

25-30
38%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No

31-34
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

35+
73%
Yes
 
Yes
27%
No
 
No
64%
Yes
 
Yes
36%
No
 
No
THÁNG 6 20. 2019
Bạn đã từng bị phân biệt đối xử hay cảm thấy bị tách biệt nơi mình sống không?
1499đã phản hồi trong số 1523đã khảo sát
Nữ
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

Nam
31%
Yes
 
Yes
69%
No
 
No
0-14
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No

15-19
34%
Yes
 
Yes
66%
No
 
No

20-24
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

25-30
38%
Yes
 
Yes
62%
No
 
No

31-34
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No

35+
36%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No
THÁNG 6 20. 2019
Bạn có đủ thời gian hay là địa điểm để đi chơi với bạn bè không?
1493đã phản hồi trong số 1499đã khảo sát
Nữ
65%
Yes
 
Yes
35%
No
 
No

Nam
74%
Yes
 
Yes
26%
No
 
No
0-14
72%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No

15-19
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No

20-24
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

25-30
46%
Yes
 
Yes
54%
No
 
No

31-34
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No

35+
55%
Yes
 
Yes
45%
No
 
No
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
THÁNG 6 20. 2019
Bạn có muốn dành nhiều thời gian hơn với bố mẹ mình không?
1481đã phản hồi trong số 1493đã khảo sát
Nữ
92%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No

Nam
93%
Yes
 
Yes
7%
No
 
No
0-14
92%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No

15-19
92%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No

20-24
94%
Yes
 
Yes
6%
No
 
No

25-30
92%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No
92%
Yes
 
Yes
8%
No
 
No
THÁNG 6 20. 2019
Điều gì khiến bạn lo lắng nhất ở thành phố của mình?
1469đã phản hồi trong số 1481đã khảo sát
Nữ
16%
Violence
 
Violence
17%
Lack of good education
 
Lack of good education
8%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
10%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
11%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
32%
Polluted environment
 
Polluted environment
7%
Poverty
 
Poverty

Nam
17%
Violence
 
Violence
16%
Lack of good education
 
Lack of good education
8%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
9%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
6%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
37%
Polluted environment
 
Polluted environment
7%
Poverty
 
Poverty
0-14
22%
Violence
 
Violence
16%
Lack of good education
 
Lack of good education
6%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
7%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
8%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
33%
Polluted environment
 
Polluted environment
9%
Poverty
 
Poverty

15-19
13%
Violence
 
Violence
17%
Lack of good education
 
Lack of good education
10%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
10%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
9%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
35%
Polluted environment
 
Polluted environment
7%
Poverty
 
Poverty

20-24
7%
Violence
 
Violence
13%
Lack of good education
 
Lack of good education
10%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
7%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
0%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
53%
Polluted environment
 
Polluted environment
10%
Poverty
 
Poverty

25-30
8%
Violence
 
Violence
25%
Lack of good education
 
Lack of good education
17%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
0%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
0%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
50%
Polluted environment
 
Polluted environment
0%
Poverty
 
Poverty

31-34
0%
Violence
 
Violence
0%
Lack of good education
 
Lack of good education
33%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
33%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
0%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
33%
Polluted environment
 
Polluted environment
0%
Poverty
 
Poverty

35+
0%
Violence
 
Violence
45%
Lack of good education
 
Lack of good education
18%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
9%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
0%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
18%
Polluted environment
 
Polluted environment
9%
Poverty
 
Poverty
16%
Violence
 
Violence
17%
Lack of good education
 
Lack of good education
8%
Inadequate quality health care
 
Inadequate quality health care
10%
Moving safely around city
 
Moving safely around city
9%
Limited space and time with friends
 
Limited space and time with friends
34%
Polluted environment
 
Polluted environment
7%
Poverty
 
Poverty
THÁNG 6 20. 2019
Bạn sẽ thay đổi điều gì ở thành phố của bạn?
1158đã phản hồi trong số 1469đã khảo sát
trường
môi
thay
đổi
dân
phố
thành
giáo
dục
vệ
học
bảo
sống
trẻ
rác
nhiễm
giúp
sinh
xây
nhân
thông
lực
nâng
bạo
giao
đường
thiện
sạch
tuyên
động
cải
nghèo
phát
truyền
gia
công
chất
nạn
dựng
khu
đề
xanh
vui
chức
hội
thức
vấn
đi
toàn

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT