Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Reports Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Câu chuyện
Vượt qua giới hạn của giới tính

Quỳnh cũng chia sẻ thêm: “Dự án này nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi cũng như cha mẹ các em. Chúng em mong muốn xây dựng những câu chuyện cổ tích hiện đại hơn với hình tượng nhân vật nữ tích cực, năng động, được làm những gì họ muốn và hành động để thay đổi số phận của mình.”


Bạn Quỳnh và nhóm Folktale đã tìm ra con đường riêng để phá bỏ các định kiến và thúc đẩy bình đẳng giới. Bạn có nghĩ rằng chúng ta cần thêm nhiều ý tưởng sáng tạo từ những người trẻ để tạo ra những thay đổi tích cực cho phụ nữ và trẻ em gái không?


Nhấn vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin về Youth Challenge – Generation Unlimited: https://uni.cf/2XHeCaz


Suy nghĩ Bình đẳng, Xây dựng Thông minh, Sáng tạo để thay đổi!
Hãy tham gia vào cộng đồng U-Report trên khắp thế giới cùng U-Report Vietnam.
EXPLORE ENGAGEMENT