INNOVATION
Vượt qua giới hạn của giới tính
Ngày 20 tháng 3 năm 2019
BỞI VIET HA NGUYEN
Cuộn để đọc thêm

Câu chuyện tiếp tục

Quỳnh cũng chia sẻ thêm: “Dự án này nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi cũng như cha mẹ các em. Chúng em mong muốn xây dựng những câu chuyện cổ tích hiện đại hơn với hình tượng nhân vật nữ tích cực, năng động, được làm những gì họ muốn và hành động để thay đổi số phận của mình.”


Bạn Quỳnh và nhóm Folktale đã tìm ra con đường riêng để phá bỏ các định kiến và thúc đẩy bình đẳng giới. Bạn có nghĩ rằng chúng ta cần thêm nhiều ý tưởng sáng tạo từ những người trẻ để tạo ra những thay đổi tích cực cho phụ nữ và trẻ em gái không?


Nhấn vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin về Youth Challenge – Generation Unlimited: https://uni.cf/2XHeCaz


Suy nghĩ Bình đẳng, Xây dựng Thông minh, Sáng tạo để thay đổi!
CÁC KHẢO SÁT LIÊN QUAN

Không có khảo sát liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT


CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

HÀNH TRÌNH CỦA CÁC NHÀ SÁNG CHẾ TRẺ
XEM THÊM →

CÁC CÂU CHUYỆN ĐÃ LƯU TRỮ

BỘ LỌC

DANH SÁCH