Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Join Now
Bạo lực gia đình
Người trẻ nghĩ gì về tình trạng bạo lực đối với trẻ em ngay tại gia đình?
Tháng 3 11, 2018
661
RESPONSES
63%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
25%
149
75%
451
1
Mức độ thường xuyên bạn bị người lớn trong gia đình phạt bằng đòn roi là
661 responded out of 1054 polled
2
Ai hay phạt bằng đòn roi bạn hơn?
630 responded out of 661 polled
3
Tại sao bạn bị phạt bằng đòn roi?
625 responded out of 630 polled
4
Bạn có tin rằng phạt bằng đòn roi là cách giáo dục hiệu quả không?
617 responded out of 625 polled
5
Theo bạn, ai hay bị phạt bằng đòn roi hơn trong gia đình?
607 responded out of 617 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT