Opinions Câu chuyện Thông tin Engagement Join Now
Cyber Bullying
Bắt nạt trên mạng - Bạn có phải là nạn nhân?
Tháng 1 6, 2018
795
RESPONSES
89%
TỶ LỆ PHẢN HỒI
27%
194
73%
534
1
Khi lên mạng, bạn dành phần lớn thời gian làm gì?
795 responded out of 895 polled
2
Bạn có nói chuyện với người lạ trên mạng không?
785 responded out of 796 polled
3
Bạn đã bao giờ kết thân với người lạ trên mạng chưa?
779 responded out of 786 polled
4
Theo bạn, trong các hành động dưới đây, hành động nào là phổ biến nhất với trẻ em khi vào mạng?
768 responded out of 780 polled
5
Bạn đã từng rơi vào một hay nhiều tình huống vừa nêu chưa?
765 responded out of 769 polled
6
Nếu có, người đầu tiên bạn nhờ giúp đỡ khi gặp các tình huống nêu trên là ai?
763 responded out of 766 polled
7
Theo bạn, nhà nước cần chú trọng việc gì nhất để đảm bảo an toàn trên mạng cho trẻ em và thanh thiếu niên?
739 responded out of 764 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT