BẠO LỰC CÔNG CỘNG
Khi ở trên đường phố, bến xe hay các địa điểm công cộng, bạn có thấy an toàn không?
7 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
88% tỷ lệ phản hồi
5603 phản hồi trong tổng số 6401 đã khảo sát
Tháng 4 7. 2018
Bạn có cảm thấy an toàn khi đi ra đường một mình không? A. Có B. Không
Tháng 4 7. 2018
Đã bao giờ bạn bị người khác chạm vào vùng nhạy cảm ở nơi công cộng chưa? A. Có B. Không
Tháng 4 7. 2018
Đã bao giờ bạn bị người khác chạm vào vùng nhạy cảm ở nơi công cộng chưa? A. Có B. Không
Tháng 4 7. 2018
Bạn đã gặp phải hành vi quấy rối như vậy ở đâu? A. Công viên B. Cửa hàng, siêu thị C. Ngoài đường D. Trên phương tiện công cộng và các bến tàu/xe E. Nhà vệ sinh công cộng F. Khác
Tháng 4 7. 2018
Ai là người có nguy cơ cao hơn bị quấy rối tình dục nơi công cộng? A. Bạn gái B. Bạn trai C. Cả hai đều có nguy cơ như nhau
Tháng 4 7. 2018
Bạn có tự tin rằng mình biết cách bảo vệ bản thân khỏi hành vi quấy rối nơi công cộng không?
Tháng 4 7. 2018
Theo bạn, đâu là ưu tiên hàng đầu chính phủ nên làm để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên ở nơi công cộng?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 4 7. 2018
Bạn có cảm thấy an toàn khi đi ra đường một mình không? A. Có B. Không
5603đã phản hồi trong số 6401đã khảo sát
Nữ
28%
 
72%
Không
 
Không

Nam
46%
 
54%
Không
 
Không
0-14
33%
 
67%
Không
 
Không

15-19
43%
 
57%
Không
 
Không

20-24
50%
 
50%
Không
 
Không

25-30
54%
 
46%
Không
 
Không

31-34
38%
 
62%
Không
 
Không

35+
47%
 
53%
Không
 
Không
35%
 
65%
Không
 
Không
THÁNG 4 7. 2018
Đã bao giờ bạn bị người khác chạm vào vùng nhạy cảm ở nơi công cộng chưa? A. Có B. Không
5539đã phản hồi trong số 5603đã khảo sát
Nữ
29%
 
71%
Không
 
Không

Nam
45%
 
55%
Không
 
Không
0-14
33%
 
67%
Không
 
Không

15-19
43%
 
57%
Không
 
Không

20-24
43%
 
57%
Không
 
Không

25-30
43%
 
57%
Không
 
Không

31-34
47%
 
53%
Không
 
Không

35+
43%
 
57%
Không
 
Không
35%
 
65%
Không
 
Không
THÁNG 4 7. 2018
Đã bao giờ bạn bị người khác chạm vào vùng nhạy cảm ở nơi công cộng chưa? A. Có B. Không
5504đã phản hồi trong số 5539đã khảo sát
Nữ
9%
 
91%
Không
 
Không

Nam
18%
 
82%
Không
 
Không
0-14
12%
 
88%
Không
 
Không

15-19
16%
 
84%
Không
 
Không

20-24
13%
 
87%
Không
 
Không

25-30
26%
 
74%
Không
 
Không

31-34
27%
 
73%
Không
 
Không

35+
29%
 
71%
Không
 
Không
13%
 
87%
Không
 
Không
THÁNG 4 7. 2018
Bạn đã gặp phải hành vi quấy rối như vậy ở đâu? A. Công viên B. Cửa hàng, siêu thị C. Ngoài đường D. Trên phương tiện công cộng và các bến tàu/xe E. Nhà vệ sinh công cộng F. Khác
5387đã phản hồi trong số 5503đã khảo sát
Nữ
5%
Công viên
 
Công viên
3%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
22%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
9%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
3%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
58%
Khác
 
Khác

Nam
6%
Công viên
 
Công viên
3%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
18%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
9%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
8%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
56%
Khác
 
Khác
0-14
5%
Công viên
 
Công viên
3%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
21%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
8%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
5%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
58%
Khác
 
Khác

15-19
6%
Công viên
 
Công viên
3%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
16%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
9%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
4%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
61%
Khác
 
Khác

20-24
4%
Công viên
 
Công viên
8%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
12%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
8%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
4%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
62%
Khác
 
Khác

25-30
9%
Công viên
 
Công viên
0%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
32%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
27%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
0%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
32%
Khác
 
Khác

31-34
7%
Công viên
 
Công viên
0%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
20%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
13%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
0%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
60%
Khác
 
Khác

35+
3%
Công viên
 
Công viên
3%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
8%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
24%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
11%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
53%
Khác
 
Khác
5%
Công viên
 
Công viên
3%
Cửa hàng, siêu thị
 
Cửa hàng, siêu thị
21%
Ngoài đường
 
Ngoài đường
9%
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
 
Phương tiện công cộng và bến tàu/xe
5%
Nhà vệ sinh công cộng
 
Nhà vệ sinh công cộng
57%
Khác
 
Khác
THÁNG 4 7. 2018
Ai là người có nguy cơ cao hơn bị quấy rối tình dục nơi công cộng? A. Bạn gái B. Bạn trai C. Cả hai đều có nguy cơ như nhau
5320đã phản hồi trong số 5345đã khảo sát
Nữ
54%
Bạn trai
 
Bạn trai
3%
Bạn gái
 
Bạn gái
42%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau

Nam
53%
Bạn trai
 
Bạn trai
5%
Bạn gái
 
Bạn gái
42%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
0-14
53%
Bạn trai
 
Bạn trai
4%
Bạn gái
 
Bạn gái
43%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau

15-19
59%
Bạn trai
 
Bạn trai
4%
Bạn gái
 
Bạn gái
37%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau

20-24
56%
Bạn trai
 
Bạn trai
0%
Bạn gái
 
Bạn gái
44%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau

25-30
41%
Bạn trai
 
Bạn trai
0%
Bạn gái
 
Bạn gái
59%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau

31-34
40%
Bạn trai
 
Bạn trai
0%
Bạn gái
 
Bạn gái
60%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau

35+
32%
Bạn trai
 
Bạn trai
16%
Bạn gái
 
Bạn gái
51%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
54%
Bạn trai
 
Bạn trai
4%
Bạn gái
 
Bạn gái
42%
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
 
Cả hai đều có nguy cơ như nhau
THÁNG 4 7. 2018
Bạn có tự tin rằng mình biết cách bảo vệ bản thân khỏi hành vi quấy rối nơi công cộng không?
5291đã phản hồi trong số 5320đã khảo sát
Nữ
55%
 
45%
Không
 
Không

Nam
71%
 
29%
Không
 
Không
0-14
62%
 
38%
Không
 
Không

15-19
63%
 
37%
Không
 
Không

20-24
52%
 
48%
Không
 
Không

25-30
59%
 
41%
Không
 
Không

31-34
67%
 
33%
Không
 
Không

35+
64%
 
36%
Không
 
Không
61%
 
39%
Không
 
Không
THÁNG 4 7. 2018
Theo bạn, đâu là ưu tiên hàng đầu chính phủ nên làm để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên ở nơi công cộng?
5189đã phản hồi trong số 5291đã khảo sát
Nữ
45%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
8%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
9%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
24%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
14%
Khác
 
Khác

Nam
47%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
7%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
9%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
22%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
15%
Khác
 
Khác
0-14
46%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
7%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
9%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
23%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
15%
Khác
 
Khác

15-19
40%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
6%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
9%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
26%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
18%
Khác
 
Khác

20-24
52%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
16%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
8%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
12%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
12%
Khác
 
Khác

25-30
36%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
5%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
18%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
32%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
9%
Khác
 
Khác

31-34
60%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
13%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
7%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
20%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
0%
Khác
 
Khác

35+
67%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
0%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
6%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
14%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
14%
Khác
 
Khác
45%
Trang bị kỹ năng
 
Trang bị kỹ năng
7%
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
 
Xây dựng các cơ chế báo cáo và xử lý
9%
Quy định về an toàn nơi công cộng
 
Quy định về an toàn nơi công cộng
23%
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
 
Kỷ luật nặng các hành vi quấy rố
15%
Khác
 
Khác

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT