SCHOOL BULLYING
Bạn biết gì về tình trạng bắt nạt tại trường học?
4 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
71% tỷ lệ phản hồi
731 phản hồi trong tổng số 1036 đã khảo sát
Tháng 2 24. 2018
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
Tháng 2 24. 2018
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
Tháng 2 24. 2018
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
Tháng 2 24. 2018
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 24. 2018
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
731đã phản hồi trong số 1036đã khảo sát
Nữ
19%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
11%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
70%
Cả hai
 
Cả hai

Nam
17%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
26%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
57%
Cả hai
 
Cả hai
0-14
28%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
13%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
60%
Cả hai
 
Cả hai

15-19
15%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
14%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
71%
Cả hai
 
Cả hai

20-24
11%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
19%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
70%
Cả hai
 
Cả hai

25-30
0%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
25%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
75%
Cả hai
 
Cả hai

31-34
0%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
100%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
0%
Cả hai
 
Cả hai

35+
14%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
0%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
86%
Cả hai
 
Cả hai
19%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
15%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
65%
Cả hai
 
Cả hai
THÁNG 2 24. 2018
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
705đã phản hồi trong số 731đã khảo sát
Nữ
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
32%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
6%
Học lực kém
 
Học lực kém
10%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
32%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

Nam
17%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
24%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
12%
Học lực kém
 
Học lực kém
6%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
41%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
0-14
18%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
32%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
9%
Học lực kém
 
Học lực kém
9%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
33%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

15-19
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
28%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
7%
Học lực kém
 
Học lực kém
10%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
36%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

20-24
12%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
35%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
8%
Học lực kém
 
Học lực kém
15%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
31%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

25-30
33%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
33%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
Học lực kém
 
Học lực kém
0%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
33%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

31-34
0%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
0%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
Học lực kém
 
Học lực kém
0%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
100%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

35+
33%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
17%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
Học lực kém
 
Học lực kém
0%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
50%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
30%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
8%
Học lực kém
 
Học lực kém
9%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
34%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
THÁNG 2 24. 2018
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
694đã phản hồi trong số 705đã khảo sát
Nữ
55%
 
45%
Không
 
Không

Nam
59%
 
41%
Không
 
Không
0-14
51%
 
49%
Không
 
Không

15-19
57%
 
43%
Không
 
Không

20-24
54%
 
46%
Không
 
Không

25-30
67%
 
33%
Không
 
Không

31-34
100%
 
0%
Không
 
Không

35+
83%
 
17%
Không
 
Không
57%
 
43%
Không
 
Không
THÁNG 2 24. 2018
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?
685đã phản hồi trong số 694đã khảo sát
Nữ
23%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
44%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
17%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
17%
Khác
 
Khác

Nam
37%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
41%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
10%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
12%
Khác
 
Khác
0-14
25%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
45%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
14%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
15%
Khác
 
Khác

15-19
29%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
40%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
15%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
16%
Khác
 
Khác

20-24
19%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
42%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
31%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
8%
Khác
 
Khác

25-30
67%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
0%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
33%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
0%
Khác
 
Khác

31-34
0%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
0%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
0%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
0%
Khác
 
Khác

35+
33%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
33%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
17%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
17%
Khác
 
Khác
27%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
44%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
14%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
14%
Khác
 
Khác

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật

THÊM KHẢO SÁT