SCHOOL BULLYING
Bạn biết gì về tình trạng bắt nạt tại trường học?
4 câu hỏi đã khảo sát trong chủ đề này
71% tỷ lệ phản hồi
731 phản hồi trong tổng số 1036 đã khảo sát
Tháng 2 24. 2018
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
Tháng 2 24. 2018
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
Tháng 2 24. 2018
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
Tháng 2 24. 2018
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THÁNG 2 24. 2018
Theo bạn, đối tượng nào thực hiện hành vi bắt nạt học đường nhiều hơn?
731đã phản hồi trong số 1036đã khảo sát
Nữ
19%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
11%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
70%
Cả hai
 
Cả hai

Nam
17%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
26%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
57%
Cả hai
 
Cả hai
0-14
28%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
13%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
60%
Cả hai
 
Cả hai

15-19
15%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
14%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
71%
Cả hai
 
Cả hai

20-24
11%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
19%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
70%
Cả hai
 
Cả hai

25-30
0%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
25%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
75%
Cả hai
 
Cả hai

31-34
0%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
100%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
0%
Cả hai
 
Cả hai

35+
14%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
0%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
86%
Cả hai
 
Cả hai
19%
Học sinh nữ
 
Học sinh nữ
15%
Học sinh nam
 
Học sinh nam
65%
Cả hai
 
Cả hai
THÁNG 2 24. 2018
Nhóm học sinh nào có nguy cơ bị bắt nạt ở trường cao hơn?
705đã phản hồi trong số 731đã khảo sát
Nữ
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
32%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
6%
Học lực kém
 
Học lực kém
10%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
32%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

Nam
17%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
24%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
12%
Học lực kém
 
Học lực kém
6%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
41%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
0-14
18%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
32%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
9%
Học lực kém
 
Học lực kém
9%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
33%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

15-19
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
28%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
7%
Học lực kém
 
Học lực kém
10%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
36%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

20-24
12%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
35%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
8%
Học lực kém
 
Học lực kém
15%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
31%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

25-30
33%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
33%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
Học lực kém
 
Học lực kém
0%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
33%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

31-34
0%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
0%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
Học lực kém
 
Học lực kém
0%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
100%
Nhóm khác
 
Nhóm khác

35+
33%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
17%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
0%
Học lực kém
 
Học lực kém
0%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
50%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
20%
Khuyết tật
 
Khuyết tật
30%
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
8%
Học lực kém
 
Học lực kém
9%
Dân tộc thiểu số
 
Dân tộc thiểu số
34%
Nhóm khác
 
Nhóm khác
THÁNG 2 24. 2018
Bạn có biết cách xử lý tình trạng bắt nạt học đường không?
694đã phản hồi trong số 705đã khảo sát
Nữ
55%
 
45%
Không
 
Không

Nam
59%
 
41%
Không
 
Không
0-14
51%
 
49%
Không
 
Không

15-19
57%
 
43%
Không
 
Không

20-24
54%
 
46%
Không
 
Không

25-30
67%
 
33%
Không
 
Không

31-34
100%
 
0%
Không
 
Không

35+
83%
 
17%
Không
 
Không
57%
 
43%
Không
 
Không
THÁNG 2 24. 2018
Nếu bị bắt nạt tại trường lớp, bạn sẽ làm gì?
685đã phản hồi trong số 694đã khảo sát
Nữ
23%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
44%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
17%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
17%
Khác
 
Khác

Nam
37%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
41%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
10%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
12%
Khác
 
Khác
0-14
25%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
45%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
14%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
15%
Khác
 
Khác

15-19
29%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
40%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
15%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
16%
Khác
 
Khác

20-24
19%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
42%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
31%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
8%
Khác
 
Khác

25-30
67%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
0%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
33%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
0%
Khác
 
Khác

31-34
0%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
0%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
0%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
0%
Khác
 
Khác

35+
33%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
33%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
17%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
17%
Khác
 
Khác
27%
Tự chống trả
 
Tự chống trả
44%
Báo thầy cô
 
Báo thầy cô
14%
Báo cha mẹ
 
Báo cha mẹ
14%
Khác
 
Khác

CÂU TRẢ LỜI NỔI BẬT

CÁC CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN

Không có câu chuyện liên quan.

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Chưa có hình ảnh nổi bật